ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

 • Καθαρισμός όλης της επιφανείας και ξήλωμα των διαφόρων σαθρών κονιαμάτων.
 • Επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών.
 • Αστάρωμα ολοκλήρου της επιφανείας με αφρομπετόν και τοποθέτηση (κόλλημα) του θερμομονωτικού υλικού
 • Διάστρωση αφρομπετόν για τη δημιουργία ρύσεων, θερμομόνωση και ηχομόνωση.
 • Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι (ασφαλτόκολα) ολοκλήρου της επιφανείας και 15 εκ. περιμετρικώς των στηθαίων για την καλύτερη εφαρμογή της ασφαλτικής μεμβράνης και για την αποφυγή δημιουργίας κενών αέρος.
 • Στεγανοποίηση ολοκλήρου της επιφανείας με ασφαλτόπανο με επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας βάρους...........…....kgr/τμ.
 • Ευρωπαϊκό θερμοπλαστικό με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα, τρεβίρα, υαλοπύλημα, πολυπροπυλένιο (πυρώνοντας το σημείο εφαρμογής  με ισχυρή φλόγα προπανίου).
 • Στις ενώσεις έχουμε αλληλοεπικάλυψη 10% (δηλαδή το ένα πατάει πάνω στο άλλο 10 εκατοστά).
 • Στις υδροροές και στα επικίνδυνα σημεία επικολλάμε επιπλέον δεύτερο κομμάτι ασφαλτοπάνου.
 • Στήρηξη με λάμα αλουμινίου περιμετρικά στο στηθαίο στο τελείωμα του ασφαλτοπάνου.
 • Τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού.
 • Τέλος σφραγίζουμε την περιοχή των υδροροών και όλα τα επικίνδυνα σημεία με ειδική μαστίχη.
 • Στρώσιμο τσιμεντοπλακών, βιομηχανικού δαπέδου ή γαρμπιλομωσαϊκού.
 • Σχηματισμό αρμών διαστολής και γέμισμα με ειδική μαστίχη.
 • Κατασκευή λουκιών περιμετρικώς των στηθαίων.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Προσφέρει 100% προστασία από Ζέστη-ψύχος-Υγρασία που προέρχονται από εξωτερικές κλιματολογικές επιδράσεις.

Μειώνει σε αποτελεσματικό βαθμό τις συνέπειες των λοιπών κλιματολογικών επιδράσεων (Ζέστη-Κρύο-Παγωνιά) από το εξωτερικό στο εσωτερικό του χώρου.

Δεν υφίσταται καθίζηση όπως άλλες μονώσεις και ακολουθεί πλήρως τις συστολές και διαστολές της μονωμένης επιφανείας ακόμη και στις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές μεταβολές.

Περιορίζει τις απώλειες θερμότητας και ψύχους (καλοριφέρ-αιρκοντίσιον) από το μονωμένο χώρο.

Έχει απόλυτη και άριστη πρόσφυση στα δομικά υλικά, μέγα πλεονέκτημα σε σχέση με κάθε άλλη μόνωση.

Διατηρεί τις θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές ιδιότητες εφ` όρου ζωής.

Είναι βατή 100% (δηλαδή πατιέται) και έχει πάρα πολύ μικρό βάρος.

Είναι οικονομική και το κόστος κατασκευής αποσβένεται πολύ γρήγορα χάρη στη μακροβιότητά της και την εξοικονόμηση ενεργείας που επιτυγχάνει. Σε περίπτωση εκτέλεσης του έργου η παρούσα προσφορά επέχει θέση σύμβασης.